Coaches

MEET THE TEAM

Lisa Geddes - Founder / Coach

 

 

 

 

 

Lachie Agars - Owner / Head Of Programming

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan Jones - Coach / Head Of GEDstrong Programming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Klimatsakis - Coach / Head Of GEDsweaty Programming

 

 

 

 

 

 

 

Arnie Hammond - Coach

 

 

 

 

 

 

 

Mark Heath - Coach